BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet Sarper BOZKURT
1- APPLICATION OF EXPERIMENTAL MODELS IN MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Murat KORKMAZ
2- SEDENTARY WORKING LIFE AND SPORTIVE ACTIVITIES: EVALUATION OF THE EFFECTS ON HEALTHY LIFE IN TERMS OF DIFFERENT FACTORS

  Özet  
Ali UĞURLU, Gönül GÖKÇAY
3- KADINLARIN BEDENSEL VE RUHSAL SAĞLIĞINA ZARARLI GELENEKSEL UYGULAMALAR

  Özet  
Betül ALKAN POLAT, Gülsena YENİÇERİ, Gamze KILIÇ
4- TIBBİ SEKRETERLERİN HASTALIKLARIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ (ICD-10) BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Betül KAPLAN, Sezer AVCI, Metin YILDIZ
5- GENÇ YETİŞKİNLERİN ÇEVRİMİÇİ BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Esra TAN, Esra GÜNEY
6- GEBELİKTE TİROİD HASTALIKLAR VE YÖNETİMİ

  Özet  
Feyza BAŞAK, Mehmet DEMİR
7- BİSFENOL-A İLE İNDÜKLENEN PATOLOJİDE ELLAJİK ASİT’İN SEREBELLAR HİSTOLOJİK MİMARİ ÜZERİNE PROTEKTİF ETKİSİ

  Özet  
Hakan ŞIĞVA
8- MAKROSKOPİK HEMATÜRİNİN NADİR BİR NEDENİ: NUTCRACKER SENDROMU

  Özet  
Hanife DOĞRU, Ahmet UZUN
9- LENFÖDEM HASTALARINDA GÖRÜLEN BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
10- OTİZMLİ ÇOCUKLARLA ÇALIŞMA EĞITİMİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI

  Özet  
Jülide BALKAN, Tuğba KUL KÖPRÜLÜ
11- MEME KANSERİ VE KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERİNDE, ALOE VERA’NIN PAKLİTAKSEL İLE KOMBİNASYONUNUN ENERJİ METABOLİZMASI VE TOTAL TRANSKRİPTOM ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Merve YILDIZ, Gülhan ERKUŞ KÜÇÜKKELEPÇE
12- HEMŞİRELİKTE AHLAKİ SIKINTI

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Mihalis Michael KUYUCU, Saliha ÖZPINAR, Ümran SEVİL
13- TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE NEDENLERİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI

  Özet  
Perihan ABAY, Saliha ÖZPINAR, Dilek ÖZTAŞ, Ümran SEVİL
14- HALK SAĞLIĞI VE TOPLUMSAL SAĞLIK PROGRAM UYGULAMALARINDA SAĞLIK KURUMLARININ ÖNEMİ

  Özet  
Semanur KARATAŞ, Yasemin DOĞAN
15- FETAL BOYUN KİTLESİ: ULTRASONOGRAFİK TANI VE YÖNETİM

  Özet  
Tuba AYMAZ BİNGÜL
16- MAKSİLLADA LOKALİZE TORUSUN EKSİZYONU: VAKA SUNUMU

  Özet  
Uğur TANIK, Gülhan ERKUŞ KÜÇÜKKELEPÇE
17- HEMŞİRELİKTE KÜLTÜREL YETERLİLİK

  Özet  
Ümran SEVİL, Saliha ÖZPINAR, Senai YALÇINKAYA, Oğuz DÜZ
18- THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SURGICAL OPERATIONS

  Özet  
Zeynep ÖZER ÖZCAN
19- KERATOKONUS HAKKINDA EN ÇOK ALINTILAN 100 MAKALENİN ALTMETRİK ANALİZİ

  Özet  
Zeynep ÖZER ÖZCAN
20- CHATBOTLARIN PRESBİYOPİ HASTASI EĞİTİMİNDEKİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER